Millioncar s.r.o.

IČO: 09867805
se sídlem: Chládkova 898/2, Žabovřesky, 616 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 121229 (dále jen „Millioncar“),

jakožto správce osobních údajů, si Vás tímto, jako tzv. subjekty údajů, dovoluje informovat o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany společnosti Millioncar, včetně rozsahu Vašich práv souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů ze strany společnosti Millioncar. Společnost Millioncar je majitelem a provozovatelem internetových stránek www.millioncar.czwww.czfolie.czwww.czvolanty.cz

1. Jaké osobní údaje o Vás společnost Millioncar zpracovává?

Millioncar zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů osobní údaje, které Millioncar poskytujete v souvislosti s nákupem zboží či využíváním služeb (např. v rámci objednávky zboží v e-shopech, přihlášením se k odběru newsletterů na Astratex.cz či při reklamaci zboží prostřednictvím call centra). Jedná se o tyto osobní údaje:

Millioncar dále zpracovává údaje, které o Vás získá při nákupu zboží nebo tím, že používáte jeho služby. Jedná se o tyto údaje:

Millioncar zpracovává tyto osobní údaje pouze v souladu s níže uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

2. K jakým účelům a na základě jakých právních titulů Millioncar Vaše osobní údaje zpracovává?

Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí zboží v e-shopech

Zpracování osobních údajů v souvislosti s vyřizováním podnětů, dotazů a reklamací

Zpracování osobních údajů v souvislosti s vedením zákaznického účtu

Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletterů (obchodních sdělení)

Zpracovávání údajů zákazníků se souhlasem pro marketingové a obchodní účely

Použití souborů cookies a analýza webových stránek

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, které navštívená webová stránka odešle do Vašeho prohlížeče, který je uloží ve Vašem počítači a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Cookies napomáhají pamatovat si Vaše aktivity a preference po určitou dobu, abyste je nemuseli znovu vkládat, když se na webové stránky vracíte nebo přecházíte z jedné webové stránky na jinou stránku.


K čemu cookies používáme?

Cookies pomáhají k Vašemu pohodlnějšímu nákupu a jednoduchému prohlížení webových stránek. Cookies zejména slouží k:

Naše webové stránky www.millioncar.czwww.czfolie.czwww.czvolanty.cz používají cookies, které lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Dočasné soubory cookie, tzv. „relační cookies“, které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve Vašem zařízení jen do ukončení relace prohlížeče, a trvalé soubory cookie, tzv. „permanentní cookies“, které zůstávají uloženy ve Vašem počítači déle. Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Jakmile dojde k zavření prohlížeče, provede se jejich vymazání z Vašeho zařízení. Trvalé cookies pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku, neumožňují však jakkoliv identifikovat Vás osobně.


Podle funkcí dělíme cookies na:

Některé cookies mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookies třetích stran“). Například informace o produktech kupovaných návštěvníky na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou, abychom mohli lépe uzpůsobit zobrazení internetových reklamních bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů však nelze jakkoliv identifikovat Vás osobně.

Souhlas s používáním cookies a jeho odvolání

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s užitím cookies. Souhlas s používáním cookies je dobrovolný. V případě, že nesouhlasíte se shromažďováním některých nebo všech souborů cookies, můžete zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče, a to níže uvedeným způsobem. Nicméně pokud tak učiníte, můžete být nuceni nastavovat některé volby manuálně pokaždé, když navštívíte naše webové stránky, a některé služby a funkce nemusí fungovat.

Deaktivace cookies
Internet Explorer

1. V menu „Nástroje“ vyberte možnost „Možnosti internetu“.
2. Nyní klikněte na záložku „Ochrana osobních údajů“.
3. Pro zablokování všech cookies posuňte v rámečku nastavení posuvník nahoru.
4. Vaše nastavení potvrďte „OK“.

Chrome 

1. V menu „Nastavení“ Vyberte možnost „Rozšířená nastavení“.
2. V sekci „“Ochrana soukromí a zabezpečení klikněte na „Nastavení obsahu“.
3. Klikněte na „Soubory cookie“.
4. Deaktivujte přepínač u možnosti „Povolit webům ukládat a číst data souborů cookie“.

Firefox

1. V hlavní nabídce klikněte na „Firefox“ a následně na nabídku „Možnosti“.
2. Zvolte oddíl „Soukromí“
3. V sekci Cookies deaktivujte volbu „Povolit serverům nastavovat Cookies“
4. Potvrďte Vaše nastavení

Odstranění cookies

Internet Explorer

1. V menu nástroje vyberte volbu „Zabezpečení“ a poté klikněte na „Odstranit historii procházení“
2. Zaškrtněte zaškrtávací pole „Cookies“
3. Klikněte na tlačítko „Delete“

Chrome

1. V menu „Historie“ klikněte na     „Vymazat údaje o prohlížení“
2. Zaškrtněte zaškrtávací pole „Soubory cookie a jiná data webů“
3. Klikněte na tlačítko „Vymazat data“

Firefox

1. V hlavní nabídce klikněte na „Firefox“ a následně na šipku u nabídky „Historie“.
2. Vyberte možnost „Vymazat nedávnou historii“
3. Zvolte „Vše“ u volby „Časové období mazání“
4. Rozklikněte detaily kliknutím na tlačítko „Podrobnosti“ a zaškrtněte pole „Cookies“ a stiskněte tlačítko „Vymazat“

3. Po jakou dobu Vaše osobní údaje zpracováváme?

4. Kdo všechno bude mít k Vašim osobním údajům přístup?

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Millioncar a jeho zaměstnanců zpracovávány také partnery Millioncar. Externí partnery, kteří jako zpracovatelé mohou zpracovávat Vaše osobní údaje, si Millioncar pečlivě vybírá a svěří osobní údaje pouze těm partnerům, kteří poskytují dostatečné záruky zajištění vhodných technických a organizačních opatření, aby nemohlo zejména dojít k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněnému přístupu k nim.

Subjekty, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou či v budoucnu mohou být:

Millioncar je dále povinen některé Vaše osobní údaje předávat na základě platných právních předpisů, např. orgánům státní správy, soudům nebo orgánům činným v trestním řízení v souvislosti s případným správním, trestním a občanským soudním řízením.

5. Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů ze strany Millioncar?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte jako subjekt údajů následující práva:

6. Jak můžete Millioncar kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu ke zpracování Vašich osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv se můžete obrátit na Millioncar písemně na adrese Chládkova 898/2, Žabovřesky, 616 00 Brno či na tel. č. XXX XXX XXX nebo e-mailové adrese info@millioncar.czinfo@czvolanty.czinfo@czfolie.cz